Söka jobb

Ett ord som beskriver den personliga assistentens roll är att han eller hon är en ”möjlighet” - en möjlighet för brukare att leva ett självständigt och självvalt liv. Som personlig assistent utför man ett viktigt och ovärderligt arbete.

personlig assistanspersonlig assistanspersonlig assistans

Assistentens huvuduppgift

Assistentens huvuduppgift som personlig assistent är att kompensera brukarens funktionshinder, vare sig det är fysiskt, psykiskt eller kommunikativt. Det innebär att man ska göra det som brukaren p g a sitt funktionshinder själv inte kan utföra eller orkar göra.

Assistentrollen innebär att arbeta i nära samspel

Brukaren ska själv kunna välja vad han eller hon vill göra utan att i förväg planera det. Den personliga assistenten måste kunna anpassa sig till brukarens behov, vanor och vilja. Assistentrollen innebär att arbeta i nära samspel med brukaren och dennes familj, på ett flexibelt och integritetsbevarande sätt. Det är dock viktigt att både brukare, familj och den personliga assistenten respekterar varandra. Man måste kunna vara flexibel och lite av en mångsysslare och även kunna sätta tydliga gränser och att kunna vara personlig utan att bli privat.

Du ska smälta in i brukarens vardag

Personkemin mellan brukare o assistent är viktig. Som assistent är din arbetsplats samtidigt brukarens hem. Som PA måste du visa stor respekt för brukarens behov av ett privatliv, samtidigt som din uppgift är att hjälpa och assistera. Du ska smälta in i brukarens vardag och göra saker på det sätt brukaren önskar eller själv skulle ha gjort.

arbetsförmedlingen platsbankenVill du söka jobb hos oss?

Om du är intresserad av att arbeta hos Fixa Assistans AB så är du välkommen att söka på platsbanken på arbetsförmedlingen.

belastningsregistret LSSInformation för dig som ska söka jobb

När du söker arbete hos oss på Fixa Assistans AB så begär vi alltid in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - LSS. För att komma direkt till länken där du  fyller i blanketten så trycker du på logotypen  till vänster.