”Genom att utbilda vår personal säkerställer vi att vi tar hand om varandra och våra brukare på bästa sätt”

Fixa assistans

Utbildningar

Med utbildning i samband med nyanställningar – och därefter löpande fortbildning – säkerställer vi att vi tar hand om varandra och våra brukare på absolut bästa sätt.

Grundutbildningar

Flera av våra utbildningar är obligatoriska för medarbetarna.

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildningen lär våra medarbetare om olika släckningsmetoder samt hur de ska tänka och handskas med olika material om olyckan skulle vara framme. En obligatorisk utbildning.

Hjärt- och lungräddning – HLR

Hjärt- och lungräddning lär våra medarbetare hur de kan göra skillnad om de skulle behöva hjälpa en annan människa i en nödsituation. Vi simulerar hur man ska göra steg för steg och på så vis är alla mer förberedda. Även denna utbildning är obligatorisk.

Hygienutbildning

I vår vardag handskas vi med en rad situationer där vi kan äventyra både vår egen och andras hälsa om vi inte har den rätta kunskapen om hur vår miljö ser ut på mikronivå. Genom denna utbildning lär vi ut hur man kan arbeta förebyggande med hygien och göra stor skillnad med små insatser.

Fler utbildningar

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån önskemål från brukare och assistenter exempel på dessa kan t.ex vara:

Durewall – lyft och förflyttning

Durewallmetoden behandlar ergonomiska lyft och flytteknik med etisk inriktning. Utbildningen belyser att om man vill hjälpa en annan människa så behövs både etiskt tänkande, empati och omtanke. Utbildningen ger verktyg för att bemöta medmänniskor på ett skonsamt sätt.

TSS – tecken som stöd

Tecken som stöd fungerar som ett verktyg då orden inte räcker till och är en förstärkning till de vanligaste orden. TSS används som hjälpmedel för människor med språkstörning, utvecklingsstörning eller hörselnedsättning.

Matlagningskurs

Mat är både doft och smak. Med bättre insikt i hur man bygger upp en bra måltid, både energi- och näringsmässigt, tror vi att våra medarbetare kan förbättra livskvaliteten hos våra brukare. Och vem uppskattar inte doften av vällagad och god mat i sitt hem?

Sittutbildning för rullstol – steg 1 & steg 2

Här lär vi ut hur man sitter korrekt och riktigt. Vi går igenom sittställningar och skapar ökad förståelse för hur det fungerar och känns för någon som är rullstolsburen. Utbildningen belyser både ergonomi och de behov som olika människor har.

Massageutbildning

Massageutbildningen ger en ökad förståelse för hur man kan bistå en annan människa med beröring genom massage. Både i form av ökat välbefinnande och genom lindring vid sådan stelhet och smärta som vissa liggande eller sittande positioner kan ge över tid.