”Vi ser till att din ansökan om personlig assistans är formulerad och kompletterad på ett korrekt sätt.”

Fixa assistans

Ansökan och omprövning

Det är din hemkommun eller Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till personlig assistans. Vi hjälper gärna till med din ansökan redan i tidigt skede och hjälper även till med eventuell omprövning av beslut.

Vi hjälper dig hela vägen

Första gången du ansöker

Vi hjälper dig med ansökan och skickar den till din hemkommun. Skulle antalet behovstimmar överstiga 20 timmar så skickas även en ansökan till Försäkringskassan om assistansersättning. När ansökan är mottagen kommer det att göras en analys av vilket behov som finns för personlig assistans. I analysen ingår även ett hembesök.

Behov av utökat stöd

Om din situation ändras – tillfälligt eller varaktigt – kan du vara i behov av utökat stödbehov. Det ansöker du om hos din hemkommun eller hos Försäkringskassan. Behov av tillfällig utökning kan uppstå på grund av en förändring i din vardag. En varaktig utökning kan exempelvis bero på försämrad hälsa. Vi hjälper dig gärna att söka utökning hos de som fattat ditt grundbeslut.

Vi förbereder din ansökan

Det är viktigt att din ansökan är kompletterad korrekt och riktigt med medicinska underlag, eftersom olika handläggare kan ha olika svårt att bedöma om en person har behov av personlig assistans. Generellt kan man säga att en fysisk funktionsnedsättning är lättare att bedöma än en psykisk funktionsnedsättning.

Från förslag till färdigt beslut

Efter ett antal veckor får du ett förslag på det beslut som Försäkringskassan planerar att fatta. I detta skede finns möjlighet att korrigera fel och reda ut missförstånd. Efter ett antal veckor kommer sedan beslutet. Om beslutet är positivt kan den personliga assistansen starta. Har du fått avslag på hela eller delar av ansökan finns möjlighet att överklaga beslutet. Detta sker genom olika instanser, men genom att se till att handläggarna får ett så bra beslutsunderlag som möjligt redan från början förbättras möjligheterna att få ett positivt beslut.

Personer äldre än 65 år

Personer som haft personlig assistans och assistansersättning innan de fyller 65 år får behålla assistansen och ersättningen även efter att de fyllt 65 år. Däremot kan omfattningen av assistansen och ersättningen normalt inte utökas efter 65-årsdagen. Därför är det viktigt att i god tid före åldersgränsen se över och analysera om behovet av assistans och assistansersättning har förändrats. Vi hjälper gärna till att ansöka om en utökning av den personliga assistansen och ersättningen.

Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med ansökan eller omprövning.