”Fixa Assistans är grundat utifrån ett eget behov, intresse och engagemang för personlig assistans.”

Fixa assistans

Vi erbjuder en trygg och trivsam tillvaro

Fixa Assistans erbjuder personlig assistans till både barn och vuxna. Vi finns på olika orter i södra Sverige och utformar alla uppdrag utifrån varje brukares behov och önskemål. Det gäller allt från stöd och service till matchning med rätt assistent. Ett familjärt och omtänksamt arbetssätt ger en trygg och trivsam tillvaro för både brukare och anhöriga.

Det handlar om själ och hjärta

Fixa Assistans är grundat utifrån ett eget behov, intresse och engagemang för personlig assistans. Vi vet att det här uppdraget kan utföras på många olika sätt, men för oss är det viktigt att det känns rätt i själ och hjärta. Både för våra medarbetares, för brukarna och för de anhöriga. I jämförelse med många andra assistansbolag driver vi en ganska liten verksamhet, även om vi har vuxit undan för undan sedan vi startade. Vi kommer aldrig att bli fler brukare än att vi kan känna varje människa väl, både till namn och till sätt. Vi vill veta hur våra brukare vill ha det och ser som vår uppgift att uppfylla deras önskemål. Varje dag får vi underbara kvitton på hur mycket vårt familjära arbetssätt kan betyda för andra människor.

Även om vårt arbete utgår från glädje och ett intresse för att hjälpa andra människor, är det viktigt att vi alla arbetar strukturerat och i enlighet med de rutiner och policyer vi har beslutat om. För att göra det – och för att ta hand om varandra och våra brukare på bästa sätt – lär vi hela tiden nytt på olika utbildningar. Värderingsträffar för arbetsledare, assistenter och anhöriga är också en viktig del i vårt sätt att arbeta.

Vi hjälper även till att ansöka om personlig assistans hos hemkommun och Försäkringskassan. Juridisk hjälp kan vi också bistå med, exempelvis vid kontakter med myndigheter i samband med omprövning av beslut om personlig assistans.

Våra rutiner

Säkerställda rutiner är ett stöd för oss i arbetet med att alltid bemöta brukarna professionellt och få till en fungerande och trivsam vardag. Rutinerna säkerställer att våra brukare behandlas med respekt och enligt den värdegrund vi vilar på. Rutinerna hjälper också våra medarbetare/assistenter med en tydlighet för det ramverk vi arbetar inom. Rutinerna är dokumenterade och gås grundligt igenom med alla assistenter vid introduktionen till arbetet. Detta gäller även all annan kommunikation, eftersom en del av vår värdegrund handlar om förhållningssätt och bemötande.

Våra rutiner hjälper oss

Våra rutiner hjälper oss Våra rutiner hjälper oss att se till att alla mår bra – från våra brukare och deras anhöriga till våra personliga assistenter. Välmående är det viktigaste av allt och en av anledningarna till att vi inte har brukare som bor längre bort än att vi kan träffas för ett fysiskt möte.

Vi arbetar enligt normerna för GDPR

Fixa assistans arbetar enligt normerna för GDPR, den dataskyddsförordning som började gälla 2018. Läs mer om GDPR och hur den påverkar hantering och behandling av personuppgifter.

Exempel på vad våra rutiner hanterar:

 • Dokumentation enligt LSS
 • Hur barn får relevant information
 • Kontakt med myndighet
 • Kontakt med personal
 • Arbetsmiljöpärm
 • Assistentpärm och arbetsbeskrivning
 • Allergier
 • Personalmöten
 • Rehabilitering
 • Våld och hot
 • Nyanställda
 • Hur barn får framföra sina åsikter
 • Kontakt med assistansberättigade
 • Kontakt med närstående
 • Kontakt med vårdnadshavare till barn
 • Alkohol och droger
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Hygien
 • Personlig hygien
 • Sjukanmälan
 • Olycksfall eller tillbud
 • Personal vid ny brukare

Våra policyer

Med kunskap och erfarenhet ger vi våra brukare en så bra assistans som möjligt, inom de lagar och regler som omgärdar vårt uppdrag. Att varje människa är unik får genomslag på alla våra åtaganden, som byggs utifrån individuella behov och önskemål. Hos oss är den personliga assistansen verkligen personligt utformad.

En hjälp för både brukare och assistenter

Våra policyer är framtagna tillsammans med vår branschorganisation för att ge en god kvalitet på assistansuppdraget. Policyerna kompletteras även med riktlinjer för olika situationer som kan uppstå i arbetet – och hur dessa ska hanteras.

Policyerna och vår värdegrund genomsyrar hela Fixa Assistans och är förankrade hos våra assistenter genom utbildning och introduktion på deras arbetsplats.

Exempel på områden där vi arbetar utifrån policyer:

 • Förhållningssätt
 • Personalhandbok
 • Sociala medier
 • Arbetsmiljöpärm
 • Diskriminering
 • Våld och hot
 • Droger
 • Kränkande särbehandling
 • Trafiksäkerhet
 • Hälsoundersökning för anställda över 67 år
 • Friskvårdsbidrag
 • Kostförmån

Vi på Fixa Assistans vill kunna erbjuda en helhetslösning för dig som är i behov av personlig assistans. Vi tar hand om allt så att din vardag blir så bra som möjligt.

John Lerner

”Fixa finns där som ett starkt stöd och ser till att allt fungerar till 110 procent. Jag och familjen är stolta och mycket nöjda med Fixa Assistans som vi alla är så beroende av.”

John Lerner, Olofström