”Med omtanke, kompetens och erfarenhet arbetar vi från själ och hjärta – och till själ och hjärta.”

Fixa assistans

Assistans med Fixa

Fixa Assistans har som målsättning att göra verklig skillnad för människor. Med omtanke, kompetens och erfarenhet arbetar vi från själ och hjärta – och till själ och hjärta. Allt för att hjälpa, förbättra och bidra.

1. Hjälp med ansökan och omprövning

Vi hjälper till med ansökan om personlig assistans, omprövning av beslut och andra tillfällen när du har med kommuner, Försäkringskassan och andra myndigheter att göra. Eller när det gäller juridiska spörsmål.

2. Assistans som känns rätt/passar bäst för dig

Som kund får du individuellt anpassad assistans. Dygnet runt, på ett tryggt och omtänksamt sätt.

3. Att trivas bäst tillsammans

Alla våra brukare är del av en gemenskap. Våra assistenter är utbildade, engagerade och kompetenta – och brukarna matchas mot de assistenter de tycker bäst om.

Våra assistenter ger en möjlighet för brukare att leva ett självständigt och självvalt liv.

Vi anställer bara personliga assistenter som vi ser kan vara en del av det som är så utmärkande för Fixa Assistans. Att vi är ett familjärt assistansbolag. Lite mindre än många andra aktörer, men med en passion att hjälpa våra medmänniskor. Genom att vara tillgängliga och lyhörda ser vi till att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för varje individ.

Assistans för vuxna

Fixa Assistans arbetar med personlig assistans för människor i alla åldrar. Det handlar alltid om individuellt anpassad assistans, planerad utifrån den enskildes behov och egna önskemål. Personkemin är viktig – och vi matchar alltid brukarna med de assistenter som de trivs bäst tillsammans med.

Vi har byggt vår organisation för att kunna ta ett helhetsansvar med full trygghet, oavsett vilka hjälpbehov som finns. Samtidigt som vi tar det ansvaret vill vi bidra till glädje och gemenskap.

Assistans för barn

Även vår personliga assistans för barn utformas efter individuella behov – men också efter vad hela familjen behöver. Livet och vardagen ska bli enklare av vårt arbete, inte bara för barnet utan också för föräldrar och eventuella syskon.

Som anhörig kan du vara trygg hos oss.

Ditt barn får assistenter som han eller hon trivs och har roligt tillsammans med. Vi ger avlastning och gör det möjligt för dig att ”bara” vara mamma eller pappa. För oss är det också viktigt att vara lyhörda för vad barnen själva vill, så att vi kan medverka till att varje barn får stöd i sitt växande och sin frigörelse. Assistansen anpassas alltid efter barnets ålder och behov av utveckling och stöd.

”Vi gör det möjligt för dig att ”bara” vara mamma eller pappa.”

Barn med assistent

Vi följer även barnkonventionen, där de fyra grundprinciperna är:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Välkommen att kontakta oss. Ring och prata med om om just din situation och hur vi kan hjälpa dig.