”Vi uppmanar alla medarbetare att rapportera alla eventuella händelser som de tror strider mot gällande lag, EU-rätt, interna riktlinjer eller policys.”

Fixa assistans

Visselblåsning hos Fixa Assistans

Hos Fixa Assistans, är vår filosofi enkel: ”Med själ och hjärta ger vi glädje och gemenskap”. Vi är en stor familj, och det är därför ytterst viktigt för oss att alltid agera på ett lagligt och etiskt sätt. Vi uppmanar varmt alla i vår Fixa-familj att ta steget och rapportera om de stöter på något som de anser strider mot lag, EU-rätt, vår egen etiska kod eller andra interna riktlinjer.

Vilka är berörda?

Vår visselblåsningspolicy är inte bara till för våra anställda. Den inkluderar alla som kommer i kontakt med Fixa Assistans: rekryteringskandidater, externa konsulter, underleverantörer, inhyrd personal och även volontärer. Kort sagt, om du är en del av vår gemenskap, är du skyddad.

Hur du kan rapportera

Om du upptäcker en överträdelse eller något missförhållande, kan du rapportera detta internt, externt eller till och med direkt till en offentlig myndighet. Vi garanterar att du alltid är skyddad från repressalier. För detta ändamål använder Fixa Assistans rapporteringskanalen via Crona Visselbox.

Anonymitet och personlig integritet

Hos oss får du välja hur anonym du vill vara när du rapporterar. Du kan välja att lämna rapporten helt anonymt eller, om du föredrar, lämna dina kontaktuppgifter för en mer personlig uppföljning.

Anmälan

Följ länken nedan för att göra en anmälan.

Denna sida uppdaterades senast: 2023-10-03.

John Lerner

”Fixa finns där som ett starkt stöd och ser till att allt fungerar till 110 procent. Jag och familjen är stolta och mycket nöjda med Fixa Assistans som vi alla är så beroende av.”

John Lerner, Olofström