Utbildningar

Här finner du en sammanställning av de utbildningar vi erbjuder varje år till våra medarbetare.

Detta för att säkerställa att vi tar hand om varandra på bästa möjliga sätt. Samtidigt som det är ett trevligt sätt att utbyta erfarenheter. Vi har tre obligatoriska utbildningar.

Förutom nedanstående satsar vi även på värderingsträffar för våra assistenter, arbetsledar- och anhörigträffar.

Brandsskydd

Brandskyddsutbildning – obligatorisk för våra medarbetare

Genom vår brandskyddsutbildning så får våra medarbetare lära sig om olika släckningsmetoder samt hur man handskas med olika material och tänker ifall en oönskad situation skulle vara framme. Givetvis är även denna utbildning obligatorisk.

HLR Utbildning

Hjärt och lungräddning – HLR – obligatorisk för våra medarbetare

Genom vår HLR utbildning låter vi våra medarbetare lära sig hur man kan göra skillnad om en skulle behöva hjälpa en annan människa i en nödsituation. Vi simulerar hur man ska göra steg för steg och på så vis är alla mer förberedda. Denna utbildningen kommer alltid vara obligatorisk hos oss.

Hygienutbildning

Hygienutbildning – obligatorisk för våra medarbetare

I vår vardag handskas vi med en rad situationer där vi kan äventyra både vår egen och andras hälsa om vi inte har den rätta kunskapen om hur vår miljö ser ut på mikromiljö. Vi lär ut genom denna utbildning hur man kan arbeta förebyggande och med små insatser kan göra skillnad i hygientänket.

Durewall - lyft och förflyttning

Durewall – lyft och förflyttning

Durewallmetoden behandlar ergonomisk lyft och flytteknik med etisk inriktning. Utbildningen belyser att om man vill hjälpa en annan människa så behövs både etiskt tänkande, empati och omtanke. Utbildningen ger verktyg för att bemöta medmänniskor på ett skonsamt sätt.

TSS - tecken som stöd

TSS – tecken som stöd

Tecken som stöd fungerar som ett verktyg för att användas då orden inte räcker till och där fungerar TSS som en typ av förstärkning till de vanligaste orden som behöver användas. TSS används som hjälpmedel till människor med språkstörningar, utvecklingsstörning eller hörselnedsättning. Vi finner att det är viktig utbildning för våra medarbetare.

Matlagningskurs

Matlagningskurs

Mat är både doft och smak och genom att våra medarbetare har bättre insikt i hur man bygger upp en bra måltid både energi och näringsmässigt så tror vi samtidigt att vi ökar livsstandarden hos våra brukare och samtidigt vem värdesätter inte dofter av god mat i sitt hem.

Sittutbildning för rullstol -steg 1 & steg 2

Sittutbildning för rullstol – steg 1 & steg 2

I utbildningen så lärs det ut hur man sitter korrekt och riktigt. Vi går igenom sittställningar och skapar ökad förståelse för hur det fungerar och känns för någon som är rullstolsbunden. Utbildningen belyser både ergonomi och de olika behov som olika människor har.

Massageutbildning

Massageutbildning

Massageutbildningen ger en ökad förståelse för hur man kan bistå en annan människa med beröring genom massage och hur det kan både ge ökat välbefinnande och även lindra vid stelhet och smärta som vissa liggande positioner eller sittande positioner ger över tid. Man lär sig om riktningar och tryck och hur det utförs korrekt och riktigt.

Våra utbildningar – allt från enskild grupp till hela organisationen

Alla våra medarbetare berörs inte alltid av samtliga våra utbildningar. Ibland finns det vissa enskilda behov i vissa grupper där brukare och assistentgruppen önskar utbildning inom ett visst område. Vi inom Fixa Assistans uppskattar utbildningar och vi tror på individuellt anpassade utbildningar . Det har också hänt att om en specifik utbildning visat sig vara värdefull så har flera grupper eller hela Fixa Assistans.