Ansökan & Omprövning

Det är din hemkommun eller försäkringskassan som beslutar om du har rätt till personlig assistans. Vi har möjlighet att bistå dig från början av din ansökan och även hjälpa dig med omprövning av beslut om det krävs.

 

Behov av utökat beslut

Om det är så att din situation ändras så kan du vara i behov av utökat stödbehov. Då ansöker du hos din hemkommun eller hos försäkringskassan. Antingen om en tillfällig utökning eller en varaktig utökning. Ditt behov av tillfällig utökning kan bero på någon förändring i din vardag. Medan en varaktig utökning generellt beror på försämrad hälsa. Vi har möjlighet att hjälpa dig att söka utökning hos de som fattat ditt grundbeslut.

Vi förbereder din ansökan

Det varierar från fall till fall vilken svårighetsgrad det är för en handläggare att bedöma om en person har behov av personlig assistans. En fysisk funktionsnedsättning är generellt lättare att bedöma än en psykisk funktionsnedsättning. Det är därmed viktigt att ansökan är kompletterad korrekt och riktigt med medicinska underlag.

När vi ansöker om personlig assistans

Ansökan skickas till hemkommunen. Skulle antalet behovstimmar överstiga 20 timmar så skickas även en ansökan till försäkringskassan om assistansersättning. Efter ansökan är mottagen så görs en analys av vilket behov som finns för personlig assistans. Det görs även ett hembesök.

Från förslag på beslut till färdigt beslut

Efter ett antal veckor får man ett förslag på det beslut som försäkringskassan planerar att fatta. I detta skede finns möjlighet att korrigera fel och reda ut missförstånd. Efter ett antal veckor kommer beslutet och om beslutet har godkänts så kan den personliga assistansen starta. Om man får avslag på hela eller delar av beslutet så behöver man överklaga beslutet. Detta sker genom olika instanser men genom att ge handläggarna så bra underlag som möjligt från början så undviker man att behöva få ett negativt beslut.