Planering Våren – 23

Publicerad: 14 februari, 2023

Nu har planeringen för vårens utbildningar och träffar börjat ta fart. Det kommer att bli ett antal lunchträffar, sitthjälpmedelsutbildning, brandskyddsutbildning, grillning och sedan tillkommer det eventuellt någon spontan träff eller aktivitet om väder och möjlighet finns. Inför varje utbildning och aktivitet skickas det ut ett mail till alla berörda med information om plats, tid och anmälan.

Läs fler aktuella händelser