”Freija är supernöjd med sina assistenter på Fixa. Vi har varit involverade i valet av assistenter, vilket har känts viktigt och tryggt.”

Intervju med Max Kinder, pappa till Freija, 4 år

Freija är supernöjd med sina assistenter på Fixa. Vi har varit involverade i valet av assistenter, vilket har känts viktigt och tryggt. Freija är beroende av assistans dygnet runt och hennes assistenter känner henne utan och innan. Det betyder otroligt mycket för att hon ska ha en värdig och meningsfull vardag.

Freija är beroende av en väldigt omfattande och noggrann omvårdnad. På grund av det har hon dubbelassistans dygnet runt. Därför var vi mycket noggranna när vi valde assistansbolag. Vi googlade, frågade runt och gjorde en lista på tänkbara bolag. Under vidare efterforskningar föll de flesta bolag bort från listan och till slut hade vi några få kvar som vi bokade möten med. Fixa var ett av dessa och när vi träffade Fixa fick vi snabbt ett förtroende för dem. Dessutom träffade vi de personer vi senare skulle ha daglig kontakt med, och inte någon som bara kändes som en säljare för bolaget.

Samma noggrannhet hade vi och Fixa när vi valde assistenter åt Freija. Fixa gjorde noggranna intervjuer med assistenterna, vi fick skriftliga kopior och hade möjligheten att säga nej till vissa assistenter och gå vidare med andra. Vi träffade sedan assistenterna på Fixas kontor och när det kändes bra där fick de följa med hem och träffa Freija under först en testdag och sedan en introduktionsdag. Att få vara så involverade i valet av assistenter kändes viktigt och tryggt – och allt har också fungerat väldigt bra och smidigt efter det. Freija är supernöjd med sina assistenter och även om hon inte kan prata så har assistenterna lärt sig att förstå och tolka henne.

Fixa som bolag känns personligt och enkelt att ha att göra med. Det går snabbt att få tag på rätt person med rätt expertis när vi har frågor och det är enkelt att få till möten när det behövs.

Max

Max Kinder med sin dotter Freija, 4 år