Våra policys

Vi ska genom vår kunskap hjälpa våra brukare att forma assistansen på ett så bra sätt som möjligt inom de lagar och ramar som följer uppdraget. Varje människa är unik och därmed blir även varje åtagande vi gör likaså.

Vår policy hjälper samtliga parter

Vår policy är framtagen tillsammans med vår branschorganisation för att ge en god kvalitet till assistansuppdraget och vi har även där igenom tagit fram riktlinjer för olika situationer som kan uppstå och hur dessa uppkomna situationer ska hanteras. Att vi arbetar utifrån våra policyn och vår värdegrund är något som genomsyrar hela Fixa Assistans och som är förankrat hos våra assistenter genom utbildning och introduktion på deras arbetsplats. Inget är statiskt och över tid ändras både lagar, regler samt sociala konstruktioner. Genom att genomföra fortbildningar med våra medarbetare samt skapa träffar så jobbar vi aktivt för att sträva efter att få en så konstruktiv miljö som det är möjligt för både brukare och våra personliga assistenter.

Här finner du exempel på våra policys

 • Förhållningssätt

 • Personalhandbok

 • Sociala medier

 • Arbetsmiljöpärm

 • Diskriminering

 • Våld och hot

 • Hälsoundersökning för anställda över 67 år

 • Friskvårdsbidrag

 • Kostförmån

 • Droger

 • Kränkande särbehandling

 • Trafiksäkerhetspolicy