Juridik

Det är en hel del lagar och regler kring vem som har rätt att beviljas personlig assistans. Som enskild person kan det vara både svårt och tidskrävande att sätta sig in i vad lagen bjuder. Vi på Fixa Assistans AB kan hjälpa dig att få rätt juridisk kompetens.

Juridisk hjälp – både rådgivning och ombud

Den juridiska hjälpen kan beröra allt från att driva enskilda sakfrågor till att få rådgivning eller bara hjälp med att få igenom bistånd. Om du behöver hjälp hela vägen så kan vi säkerställa att ett ombud hjälper dig med alla myndighetskontakter och att vi ser till att alla handlingar blir skrivna korrekt och riktigt. Du slipper på så sätt driva frågan själv mot myndigheter genom olika instanser.

Juridisk hjälp både vid nyansökningar och vid utökning

Alla ansökningar innehar sin unika person och historik. Därför krävs det också att varje fall bedöms men som privatperson kan det ibland vara svårt att förstå eller också ha tid och kraft att sätta sig in i alla detaljer. Att då få juridisk rådgivning eller få hjälp genom hela processen via ett ombud kan vara väldigt befriande. En jurist kan föra den enskilda personens talan och möta myndigheternas beslut på ett annat sätt än vad man som enskild privatperson ofta klarar av.