Utmärkelser

Utmärkelse från Prevent

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete.

Prevent
Prevent Diplom

Prevent:s motivering

Ett arbetsteam som lyssnar på varandra och som inte är rädda för att säga till när något är fel. Det här är ett team som är väldigt bra att reda ut problem även om det ibland kan handla om känsliga saker. Alla respekterar varandra och är duktiga på att utnyttja varandras kompetenser. Chefen är en riktig pärla som driver sitt företag med ett stort hjärta och värnar om sin personal. Här går alla till arbetet med lust och glädje varje dag.