Upptagningsområde

Vårt upptagningsområde inom personlig assistans sträcker sig till södra Sverige.

Som en del av vår värdegrund så vill vi inte vara längre bort än att vi kan köra och träffas genom ett riktigt möte. Vi tror detta är viktigt för att kunna hålla den nivån av service vi utlovar. Samt att vi över tid kan skapa möten och träffpunkter utan att distansen ska vara ett hinder.

Fixa Assistans AB