Redovisning

I vår årliga kvalitetsuppföljning kan du på ett transparent se hur våra brukare uppfattar allt från inflytande till vår kompetens och bemötande till hur de uppfattar det stöd och den service vi erbjuder. Samt möjlighet till återkoppling och jourtider.

Årlig kvalitetsuppföljning

Ladda ner vår senaste kvalitetsuppföljning

Tryck här för att ladda ner den senaste rapporten om vår årliga kvalitetsuppföljning för brukare. Om du önskar förtydligande eller har frågor kring materialet så är du alltid välkommen att kontakta oss. Rapporten är i pdf-format.