Länkar

Här har vi sammanställt ett antal länkar ditt du kan finna användbar information. Om du inte finner det du söker så vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Hjälpmedelscentralen i Karlskrona

Hjälpmedelscentralen i Karlskrona

Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och här servas landstinget och länets alla kommuner med hjälpmedel. Hjälpmedelscenter tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, medicintekniska behandlingshjälpmedel, kognitionshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel.

Jotac - Utbildning

Jotac

Jotac erbjuder brandskyddsutbildningar och även olika utbildningar inom hjärt och lungräddning. Fixa Assistans har ett nära samarbete med Jotac och vi upphandlar våra utbildningar där igenom.

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar – RBU

Rätten att maxa livet. Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att mötas med kärlek och respekt. Och alla barn har rätt att få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för barn med funktionsnedsättning är det inte alltid det.

Arbetsgivarföreningen KFO

Medlem i KFO

Fixa Assistans AB är medlemmar i KFO arbetsgivarförening och därigenom avtal med kommunal. Det betyder att vi har avtalsenliga löner och kollektivavtal för alla våra anställda.
Läs mer om KFO här