Arbetsmiljö

16 april 2018|

Nu är det dags för årets genomgång av arbetsmiljön. Vi går igenom checklistan tillsammans vid vårt hembesök och därefter hoppas vi kunna samverka för en god arbetsmiljö.

Mötet mellan brukare och assistent utgör kärnan i vårt arbete. Oftast är mötet positivt och bidrar till motivation och arbetstillfredsställelse. Men mötet kan också innebära påfrestningar. Trånga utrymmen, otydliga förväntningar på arbetsinsats och arbetsmängd kan orsaka ohälsa för personalen.

Fortfarande är personförflyttningar, felaktiga arbetsställningar, arbetsrörelser i trånga utrymmen och tunga lyft en vanlig orsak till skador. Detta ställer höga krav på arbetsledning och anställda. Riskbedömning av arbetsmiljön ingår därför som en naturlig del i arbetet i varje enskilt hem.