Arbetsmiljöverket har nu extra tillsyn kring att personal belastar rätt vid personförflyttning. Torsdagen den 5 september hade vi inspektion av Arbetsmiljöverket med fokus på personförflyttningar. Glädjande nog fick vi med beröm godkänt och ett väl genomtänkt övergripande arbetsmiljöarbete.

 

Vill du läsa mer om belasta rätt vid förflyttning?

Vill du läsa mer om att belasta
rätt vid personflyttning så
rekommenderar vi att du läser
vidare i denna broschyren.
Den är i nerladdningsbar pdf.