Länkar

Här har vi sammanställt ett antal länkar ditt du kan finna användbar information. Om du inte finner det du söker så vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

 

Hjälpmedelscentralen i Karlskrona
Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och här servas landstinget och länets alla kommuner med hjälpmedel. Hjälpmedelscenter tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, medicintekniska behandlingshjälpmedel, kognitionshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel.

Anticimex Karlskrona
Anticimex i Karlskrona erbjuder diverse brandskyddsutbildningar och även olika utbildningar inom hjärt och lungräddning. Fixa Assistans har ett nära samarbete med Anticimex och vi upphandlar våra utbildningar där igenom. Här finner du direktlänken till Karlskronakontoret.
Inspektionen för vård och omsorg
IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade.
 
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.