Våra rutiner

I vårt dagliga arbete är det av yttersta vikt att ha tydliga rutiner och policyn inom Fixa Assistans AB. Det är viktigt att alla som arbetar hos oss är överens om innebörden av dessa rutiner och policyn och vi säkerställer detta genom fortbildning, föreläsningar och gemensamma träffar.

Rutinernas syfte

Genom att säkerställa våra rutiner arbetar vi konstruktivt gentemot våra brukar för att de ska bli bemötta professionellt och få en fungerande vardag. Rutinerna säkerställer att våra brukare behandlas med respekt och enligt den värdegrund vi vilar på. Det handlar även om att våra medarbetare/assistenter ska känna en tydlighet inom det ramverk vi verkar inom. Rutinerna är dokumenterade och genomgångna grundligt med assistenter vid introduktionen. Detta gäller även all annan kommunikation eftersom en del av Fixa Assistans AB värdegrund vilar på att bli rätt bemött och förhållningssätt.

Våra rutiner hjälper oss

Våra rutiner hjälper oss att se till att samtliga parter mår bra. Det gäller allt från våra brukare till anhöriga samt assistenter som utför den personliga assistansen.  För oss är det viktigt och det är också en av anledningarna till att vi aldrig har brukare i vårt upptagningsområde som är längre bort än att vi kan träffas för ett fysiskt möte. För när allt kommer omkring så arbetar vi med det finaste materialet i världen - människor.

En översikt av våra rutiner som hanterar

 • Dokumentation enligt LSS
 • Hur barn får framföra sina åsikter
 • Hur barn får relevant information
 • Kontakt med assistansberättigade
 • Kontakt med myndighet
 • Kontakt med närstående
 • Kontakt med personal
 • Kontakt med vårdnadshavare till barn
 • Arbetsmiljöpärm
 • Alkohol och droger
 • Assistentpärm och arbetsbeskrivning
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Allergier
 • Hygien
 • Personalmöte
 • Personlig hygien
 • Rehabilitering
 • Sjukanmälan
 • Lågenergilampan går sönder
 • Olycksfall eller tillbud
 • Våld och hot
 • Personal vid ny brukare
 • Nyanställda
 • Personalmöte