Personlig assistans

Den personliga assistentens roll är att han eller
hon är en ”möjlighet” - en möjlighet för brukare
att leva ett självständigt och självvalt liv.

Som personlig assistent utför man ett viktigt och
ovärderligt arbete.

Läs mer

 

 

Personlig assistans

Vi har alla olika behov som människor men oavsett hur din situation ser ut så vill vi kunna hjälpa dig och erbjuda den personliga assistans som efterfrågas. Läs mer  
 

Aktiviteter

Inom Fixa Assistans så brukar vi anordna aktivitetsdagar. Ett perfekt forum för brukare, anhöriga och personal att mötas. Detta skapar en bra plattform för kommunikation.
 
Läs mer  
 

Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill ha låg personalomsättning och för att lyckas med det är det viktigt att våra medarbetare trivs.
 
Läs mer  
 

Kontakta oss

Oavsett vad det gäller. Stor som liten fråga så är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig på bästa sätt.
 
Läs mer  

Senaste nyheter från oss

 


// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "

januari 1, 1970
", "", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1

januari 1, 1970
", "x2", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Vi välkomnar alla arbetsledare till en träff på kontoret tisdagen den 11/4 mellan klockan 18-21. Vi vill gärna att ni i förväg mailar in anmälan, frågor och ev diskussionsunderlag till  

Diskussionskväll torsdagen den 27/4 mellan klockan 18-21 på kontoret för dig/er som är brukare/anhörig och lever med assistans i hemmet. Vi kommer under kvällen att fördjupa oss i olika dilemman och frågor som man kan ställas inför samt värderingsdiskussioner. Anmäl er till

Tisdagen den 14/3 klockan 18-21 har vi en utbildning kring sitthjälpmedel. Vi kommer under kvällen att fördjupa oss i olika hjälpmedel, positionering, handhavande och skötsel av olika hjälpmedel. Se vidare info och välkommen med er anmälan. 

Ni som vill ha lite mer kunskap kring vad en CP-skada är inbjuds till en kvällsutbildning torsdagen den 16 februari kl 18-21. Se vidare info. 

Vi välkomnar Haide Wennerlund till vårt arbetslag på Fixa Assistans. Haide Wennerlund har arbetslivserfarenhet inom branschen och kommer att kunna bidra med sin kunskap och expertis. Haide Wennerlund når du hos oss från den 1:e mars.

Nyhetsarkivet »

Five Pices